Ansatte

Navn Stilling Telefon
Kjell Borge Johnsen Daglig leder 97591617
Tom Sundberg Storhusholdning og Elektro
Vegar Reek Storkjøkken og Elektroreparatør 91540505
Thorodd Rønningen Kjøling og Elektroreparatør
Lisbeth Sundberg Kundebehandler
Monica Lien
Kundebehandler
Elin Johnsen Kundebehandler
Terje Johnsen Elektroreparatør
Roy Wang
Elektroreparatør
Trond Amundsen
Lagerarbeider og Elektroreparatør
Morten Steen Kjøling og Elektroreparatør
Kristian Wikheim Johansen
Elektroreperatør